HẢI PHÁT LAND - VÌ MỘT VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

VỀ CHÚNG TÔI HẢI PHÁT LAND

Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư - phát triển bền vững, lấy Bất động sản và Du lịch làm lĩnh vực trọng tâm, Hai Phat Land phấn đấu trở thành Tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu Việt Nam và khu vực; hướng đến một Tập đoàn mang đẳng cấp quốc tế...