Lịch Sự Kiện

Xem thêm

Tin tức Hải Phát Land

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

ẤN TƯỢNG HẢI PHÁT LAND

Sàn giao dịch bất động sản xuất sắc nhất 2016

Sàn giao dịch bất động sản xuất sắc nhất 2016

Top 10 đơn vị phân phối bất động sản xuất sắc nhất Việt Nam năm 2017

Top 10 đơn vị phân phối bất động sản xuất sắc nhất Việt Nam năm 2017

Top 3 đơn vị phân phối bất động sản xuất sắc nhất Việt Nam 2018

Top 3 đơn vị phân phối bất động sản xuất sắc nhất Việt Nam 2018

Sàn giao dịch bất động sản tiêu biểu 2015

Sàn giao dịch bất động sản tiêu biểu 2015

Dự án nổi bật

Về chúng tôi

Khách hàng nói về chúng tôi

Bạn bè anh nhiều người mua nhà ở Hải Phát lắm. Anh định ra ở riêng nên cũng qua nhờ nhân viên tư vấn . Có nhiều dự án đủ phân khúc cho mình chọn. Anh tin tưởng lựa chọn các dự án của Hải Phát để có 1 căn nhà ưng ý cho bản thân và gia đình.

Nguyễn Anh Quân

Chủ căn hộ P1507 - The Pride

Tuyển dụng

Tuyển dụng vị trí: TRƯỞNG BAN CNTT

Trực tiếp tham mưu, giúp Ban TGĐ xây dựng chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong Doanh nghiệp Tổ chức, điều hành, giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin được phê duyệt

Xem thêm

Tuyển dụng vị trí: PHÓ BAN PHỤ TRÁCH TUYỂN DỤNG & ĐÀO TẠO

Tham mưu cho Trưởng ban và Ban lãnh đạo công ty trong công tác xây dựng chiến lược tuyển dụng, thu hút nhân sự, đặc biệt là nhân tài; chiến lược, kế hoạch, chương trình đào tạo nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, quy trình giải quyết công việc cho nhân sự toàn hệ thống công ty

Tuyển dụng vị trí: PHÓ BAN NHÂN SỰ

Tham mưu cho Trưởng ban và Ban lãnh đạo công ty trong công tác xây dựng, kiện toàn, tái cấu trúc hệ thống cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động; cơ cấu phòng ban, đơn vị; cơ cấu nhân sự; quy chế, quy trình quản lý nhân sự hiệu quả; hệ thống cơ chế chính sách áp dụng tại công ty

Tuyển dụng vị trí: PHÓ BAN HÀNH CHÍNH

Tham mưu, tư vấn cho Ban Giám đốc công ty, Trưởng ban HCNS trong công tác xây dựng chiến lược đầu tư mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị; công tác quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị và công tác quản trị hành chính một cách có hiệu quả.