Gặp gỡ & chia sẻ dự án La Emera Hạ Long: Khởi nguồn hành trình vượt biển

Hải Phát Land | 19/11/2021

Thời gian: 14h00 | Thứ 5 | Ngày 18/11/2021

Địa điểm: Học viện BĐS Hải Phát