Mời bạn đến chơi nhà - Thưởng trà cùng BID Residence

Hải Phát Land | 19/11/2021

  • Thời gian: 09h00 | Thứ 7 | Ngày 20/11/2021
  • Địa điểm: Dự án BID Residence, KĐT Văn Khê, Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội