Điều gì tạo nên sức hút khu đô thị "Tự chữa lành" đầu tiên tại Việt Nam

Hải Phát Land | 11/11/2021

 

  • Thời gian: 20h00 | Thứ 7 | Ngày 13/11/2021
  • Live on Zoom & Fanpage dự án Thành phố Cà phê