[TRỰC TIẾP] QUY HOẠCH SÂN BAY – “MỞ CỬA” BẤT ĐỘNG SẢN QUẢNG TRỊ

Hải Phát Land | 29/05/2021

[TRỰC TIẾP] QUY HOẠCH SÂN BAY – “MỞ CỬA” BẤT ĐỘNG SẢN QUẢNG TRỊ

Hải Phát Land 360 độ Bất động sản - Số 05 ✈ ✈ ✈ QUY HOẠCH SÂN BAY – “MỞ CỬA” BẤT ĐỘNG SẢN QUẢNG TRỊ 🎆 🎆 🎆

💥 Các thông tin NÓNG nhất về dự án quy hoạch sân bay Quảng Trị với vốn đầu tư lên tới 8.000 tỷ đồng

💥 Cập nhật diễn biến của BĐS Quảng Trị - thị trường BĐS rộng lớn với nhiều tiềm năng phát triển

🕵 Cùng với các diễn giả Ông Trần Tuấn Anh - GĐ Hải Phát Land CN Đà Nẵng Ông Nguyễn Huy Dũng - PGĐ Hải Phát Land CN Đà Nẵng