Tiệc tri ân khách hàng Dự án Wonder Island

Hải Phát Land | 17/09/2020

Thời gian: 16h15 | Thứ 7 | Ngày 19/09/2020 

Địa điểm: Bãi tắm Phương Đông, Dự án Wonder Island, Vân Đồn, Quảng Ninh.