Tiệc trà nhận nhà sang đón thu vàng tại Sapphire 2

Hải Phát Land | 22/09/2020

Thời gian: 09h00 | Thứ 7 | Ngày 26/09/2020
Địa điểm: Tầng 1, Tòa Sapphire 2, TNR Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội.