Thưởng trà cuối tuần cùng Shantira

Hải Phát Land | 07/11/2020

Thời gian: 09h00, Chủ Nhật ngày 08/11/2020
Địa điểm: 102-104 Đống Đa, Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng.