Talkshow: Vân Đồn đã sẵn sàng "cất cánh"

Hải Phát Land | 21/10/2020

Thời gian: 14h00, Thứ Hai ngày 26/10/2020
Địa điểm: Học viện Bất động sản Hải Phát - Tầng 2 - CT3 The Pride - Tố Hữu - Hà Đông.