Sitetour trải nghiệm dự án Ivory Villas & Resort Hòa Bình

Hải Phát Land | 07/11/2020

Thời gian: 14h00 Thứ 5 + 6, ngày 05/11 - 06/11/2020
Địa điểm: Dự án Ivory Villas & Resort Hòa Bình, Lương Sơn, Hòa Bình.