Sitetour dự án Wonder Island Phương Đông

Hải Phát Land | 14/10/2020

Thời gian: 12h00 | Thứ 7 | Ngày 17/10/2020.
Địa điểm: Dự án Wonder Island Phương Đông, Khu Kinh tế Vân Đồn, Quảng Ninh.