Sitetour dự án Phương Đông Vân Đồn - Wonder Island

Hải Phát Land | 07/11/2020

Thời gian: 12h30 | Thứ 7 | Ngày 07/11/2020
Địa điểm: KĐT Phương Đông Vân Đồn - Wonder Island, Khu Kinh tế Vân Đồn, Quảng Ninh.