Mỹ Độ Vista City: Chia sẻ cơ hội đầu tư - " Sống" giữa nơi có "sóng"

Hải Phát Land | 11/09/2021

Thời gian: 20h00, chủ nhật ngày 12 tháng 09 năm 2021
Địa điểm: Trực tuyến qua zoom
Livestream trên kênh Fanpage + Youtube Hải Phát Land, Fanpage Mỹ Độ Vista City