"Luồng xanh" BĐS cuối năm 2021 - Cơ hội nào cho thị trường Bất động sản tại Bắc Giang?

Hải Phát Land | 08/09/2021

Thời gian: 20h00 | Thứ 6 | Ngày 10/09/2021

Live on Fanpage Hải Phát Land