LINK LIVESTREAM - CASINO đã "THĂNG HẠNG" giá trị BẤT ĐỘNG SẢN như thế nào???

Hải Phát Land | 22/05/2021

LINK LIVESTREAM - CASINO đã "THĂNG HẠNG" giá trị BẤT ĐỘNG SẢN như thế nào???

CASINO đã "THĂNG HẠNG" giá trị BẤT ĐỘNG SẢN như thế nào???
Cùng khách mời Mr Trưởng - PGĐ CN Bắc Hà Nội và Mr lâm - GĐKD CN Quảng Ninh 3 trao đổi về vấn đề đang nóng trong năm 2021 này

Mời Quý vị theo dõi Hải Phát Land 360 độ BĐS - Số 03
Casino đã "thăng hạng" giá trị cho BĐS như thế nào? 
Thứ 7 | 22.05.2021
Live on Fanpage Hải Phát Land

LINK LIVESTREAM