Kick off tinh thần võ sĩ đạo Samurai - TMS Grand city Phúc Yên

Hải Phát Land | 31/08/2020

Sự kiện: Kick off tinh thần võ sĩ đạo samurai - TMS Grand city Phúc Yên

Thời gian: 14h00 | Thứ 5 | Ngày 03/09/2020

Địa điểm: Học viện BĐS Hải Phát - CT3 The Pride - Tố Hữu - Hà Đông - Hà Nội.