Khởi đầu cuộc sống mới tại Sapphire 1 & Sapphire 2 TNR Goldmark City

Hải Phát Land | 13/11/2020

Thời gian: 09h00, Chủ nhật, ngày 15/11/2020.

Địa điểm: Phòng SHCĐ, Tầng 1, Tòa Sapphire 2, TNR Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội.