Happy Vietnamese Women's Day - Đưa em về thanh xuân

Hải Phát Land | 19/10/2020

Thời gian: 08h00 | Thứ 3 | Ngày 20/10/2020
Địa điểm: Sảnh chính Hải Phát Land - The Pride - Tố Hữu - Hà Đông - Hà Nội.