Hành trình khám phá tiềm năng KĐT Dương Kinh New City

Hải Phát Land | 17/09/2020

Thời gian: 09h00 |Chủ nhật | Ngày 20/09/2020 

Địa điểm: VPBH dự án Dương Kinh New City, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng.