Hành trình khám phá miền Chân Mây - Ivory Villas & Resort Hòa Bình

Hải Phát Land | 12/11/2020

Thời gian: 08h30 | Thứ 7 | Ngày 14/11/2020

Địa điểm: Dự án Ivory Villas & Resort Hòa Bình, Lâm Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình.