Hải Phát Land tổ chức chương trình đào tạo CBNV "Đường tới thành công Bất động sản 2017"

Hải Phát Land | 17/07/2017

Đây là một trong những buổi đào tạo khởi động cho chuỗi các chương trình đào tạo năm 2017 do Công ty tổ chức nhằm định hướng phát triển tổng thể công ty, nâng cao kiến thức, năng lực, kỹ năng làm việc cho toàn bộ nhân viên Hải Phát Land.

Tại buổi học, toàn thể CBNV Hải Phát Land đã được nghe chuyên gia Nguyễn Quốc Huy giới thiệu và phân tích sâu rộng về các kiến thức liên quan đến lĩnh vực kinh doanh bất động sản: tổng quan nền kinh tế Việt Nam và thị trường bất động sản – những thời cơ và thách thức trong 5 năm tới; những thách thức và cơ hội của nhà phân phối, Mô hình quản trị hệ thống; Chiến lược bán hàng chuyên nghiệp và Chiến lược xây dựng thương hiệu.

Bằng phương pháp giảng dạy tương tác giữa thầy và trò, kết hợp cập nhật các thông tin mới, các dẫn chứng thực tế đã khiến cho không khí lớp học sôi nổi, bài giảng được tiếp thu nhanh chóng, hiệu quả và đầy hứng thú.

Chương trình đào tạo “Đường tới thành công Bất động sản 2017” đã giúp cho toàn thể CBNV của Hải Phát Land có cái nhìn tổng quan và đúng đắn hơn về con đường để trở thành những chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp, bồi đắp thêm những những kiến thức cơ bản về bất động sản, những kỹ năng bán hàng còn chưa hoàn thiện từ đó có kế hoạch rèn luyện nâng cao bản thân trong thời gian tới.