Cuối tuần thưởng trà - Bàn chuyện mua nhà tại HPC Landmark 105

Hải Phát Land | 12/11/2020

Thời gian: 09h00 | Chủ nhật | Ngày 15/11/2020

Địa điểm: Sảnh TTTM, HPC Landmark 105, Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội.