Cuối tuần thưởng trà - Bàn chuyện mua nhà Chung cư HPC Landmark 105

Hải Phát Land | 05/09/2020

Thời gian: 09h00 | Chủ nhật | Ngày 06/09/2020.

Địa điểm: Sảnh TTTM Chung cư HPC Landmark 105, Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội.