Chương trình sitetour dự án Phương Đông Vân Đồn - Wonder Island

Hải Phát Land | 12/11/2020

Thời gian: 12h30 | Thứ 7 | Ngày 14/11/2020. 

Địa điểm: Dự án Phương Đông Vân Đồn - Wonder Island, Khu Kinh tế Vân Đồn, Quảng Ninh.