Chương trình sitetour dự án Phương Đông Vân Đồn: Căng thuyền đón sóng - Dẫn lối đầu tư

Hải Phát Land | 05/09/2020

Thời gian: 12h30 | Thứ Bảy | Ngày 05/09/2020. 

Địa điểm: Dự án Phương Đông Vân Đồn, Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.