Chương trình Sitetour dự án KĐT Phương Đông Vân Đồn - Wonder Island

Hải Phát Land | 27/11/2020

Thời gian: 12h15 |Thứ 7 | Ngày 28/11/2020. 

Địa điểm: Dự án KĐT Phương Đông Vân Đồn - Wonder Island.