Lễ giới thiệu dự án TMS Homes Wonder World

Hai Phát Land | 01/08/2020

Lễ giới thiệu dự án TMS Homes Wonder World

Thời gian: 08h45 | Thứ bảy, ngày 01 tháng 08 năm 2020

Địa điểm: Sông Hồng Resort, 189 Lam Sơn, Tích Sơn, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc