Lọc kết quả theo

Khu vực

Tất cả

Tất cả Quận/ huyện

Lựa chọn khu vực 

Tìm thấy 3 dự án
Cập nhật ngày: 13/3/2017
Tiến độ: Quý I/2017 hoàn thiện hạ tầng và phân lô dự án
Diện tích: Từ m2 đến m2
Giá từ
vnđ
Cập nhật ngày: 28/3/2017
Tiến độ: Đã bàn giao
Diện tích: Từ m2 đến m2
Giá từ
vnđ
Cập nhật ngày: 28/3/2017
Tiến độ:
Diện tích: Từ m2 đến m2
Giá từ
vnđ