Tin Hải Phát Land

21 Th7

Hỏi đáp Dân sự Tranh chấp về di sản thừa kế là quyền sử dụng đất

By : Hải Phát Land

Hỏi: Người con trai này sử dụng và nộp thuế đất từ lâu. đến năm 2006 ông tôi có viết bản di chúc để lại cho các con trong khi ông không phải là người đứng tên mãnh đất đó thì có được coi bản di chúc đó là hợp pháp hay không. Lô đất không đứng tên người viết di chúc thì có hợp pháp không? Bây giờ các chú về đòi tách đất để lập sổ đỏ theo di chúc của ông tôi mà bố tôi là người đúng tên lô đất đó không đồng ý thì khi ra pháp luật sẻ giải quyết như thế nào?

Trả lời: 

Vì thông tin bạn đưa ra khá chung chung nên chúng tôi chỉ có thể tư vấn dựa trên những thông tin bạn cung cấp như sau:

Mảnh đất do bố bạn đứng tên, đã sử dụng và nộp thuế đất được một thời gian dài và không có tranh chấp trong suốt thời gian đó thì theo pháp luật, bố bạn là chủ sở hữu hợp pháp của mảnh đất đó chứ không phải ông nội của bạn. Vì vậy, việc ông nội bạn viết di chúc định đoạt về mảnh đất đó là không có căn cứ pháp luật.

Thủ tục thực hiện di chúc phải tuân theo quy định tại các Điều 633, 681, 682, 683 Bộ luật dân sự năm 2005.

Lưu ý là như đã nói ở trên, mảnh đất đó không thuộc quyền sở hữu của ông nội bạn nên phần di chúc định đoạt đối với mảnh đất đó không có hiệu lực, còn những phần di chúc đối với các tài sản khác vẫn có hiệu lực.