Mô hình quản trị hiện đại

Để trở thành một Tập đoàn Kinh tế tư nhân trong tương lai gần, Hải Phát Land luôn luôn đột phá, tạo ra sự khác biệt, nỗ lực nâng tầm vị thế. Tại Hải Phát Land, chúng tôi quyết định lựa chọn mô hình quản trị hiện đại làm nền tảng cốt lõi để phát triển, định hướng Công ty.

Việc quản lý và điều hành theo mô hình quản trị hiện đại, lấy khách hàng làm trọng tâm, sử dụng hiệu quả nguồn lực, chuẩn hóa tất cả các dịch vụ chắc chắn sẽ thúc đẩy và tạo thành động lực tăng trưởng bền vững về doanh thu, lợi nhuận.