Lễ Vinh danh Road to success Quý IV/2020: Về đích

Hải Phát Land | 05/01/2021

Thời gian: 09h00 | Thứ 5 ngày 14/01/2021

Địa điểm: Học Viện Bất động sản Hải Phát, Tầng 2, Tòa The Pride, Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội.