Lễ giới thiệu dự án Fidel Central Park

Hải Phát Land | 01/01/2021

Thời gian: 18h00 | Thứ 3 | Ngày 19/01/2021.
Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Quảng Trị, 68 Lê Duẩn, Phường 2, Đông Hà, Quảng Trị.