Hành trình khám phá tiềm năng của KĐT Dương Kinh New City

Hải Phát Land | 13/08/2020

Thời gian: 09h00 I Thứ 7 ngày 15/08/2020

Địa điểm: Khách sạn Pearl River, Km8 Phạm Văn Đồng, Quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng.