Hải Phát Land Star Awards 2020: Cảm ơn những khó khăn để chúng tôi biết thế nào là mạnh mẽ

Hải Phát Land | 26/01/2021

Thời gian: 15h30 | Thứ 4 | Ngày 03/02/2021.

Địa điểm: Phòng Khánh Tiết, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Số 1 Đại lộ Thăng Long, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

CÁC TIN KHÁC