Hải Phát Land 360 độ BĐS - Số 07 - Tọa đàm "Hộ chiếu" Xanh cho cuộc sống cân bằng cùng Ecocity Premia!

Hải Phát Land | 04/06/2021

Thời gian: 09h30 | Thứ 7 | Ngày 05/06/2021 

Trực tiếp trên Fanpage Hải Phát Land!