Westpoint

Mặt đường 32, Thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội

Westpoint

TỔNG QUAN DỰ ÁN

tổng quan

 

Thông tin dự án

  • Loại dự án:
  • Địa chỉ: Mặt đường 32, Thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội
  • Chủ dầu tư: Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng Lũng Lô 5 thuộc Bộ quốc phòng
  • Website:
  • Hotline:

Đăng ký thăm quan dự án