Đón tết Trâu vàng - Rước ngàn lộc sang

Hải Phát Land | 05/01/2021

Thời gian: 08h00 | Chủ nhật | Ngày 10/01/2021
Địa điểm: Sala Tuy Hoa Hotel, 51 Độc Lập, Phường 7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên.