Đầu tư bất động sản căn hộ thượng lưu đầu tiên tại Bình Dương

Hải Phát Land | 06/08/2020

Đầu tư bất động sản căn hộ thượng lưu đầu tiên tại Bình Dương 

Thời gian: 08h00 Thứ bảy, ngày 08/08/2020. 
Địa điểm: Sales Gallery, Đại lộ Bình Dương, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương.