Chia sẻ cơ hội đầu tư hiệu quả cùng Nhà phố thương mại TNR Stars Bích Động

Hải Phát Land | 06/08/2020

Chia sẻ cơ hội đầu tư hiệu quả cùng Nhà phố thương mại TNR Stars Bích Động


Thời gian: 08h30 Chủ nhật, ngày 09/08/2020 
Địa điểm: Huế Xưa coffee, Hồ Công Dự, Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang