Tiến độ thi công dự án The Vesta đến ngày 25/3/2017

28/3/2017
132
Tổng hợp tiến độ thi công dự án The Vesta đến ngày 25/3/2017 cụ thể như sau:

- Tòa V1: Xây tường bao đến tầng 17; trát tường bao đạt 50%

- Tòa V2: Xây tường bao, xây tường bao lõi đạt 100%; trát tường bao ngoài đạt 50%

- Tòa V3: Xây trát xong, lát nền đạt 100%

- Tòa V4: Xây tường bao ngoài, trát tường bao ngoài đạt 100%; trát tường bao trong hết tầng 17

- Tòa V5: Xây xong tường bao, trát tường bao trong và ngoài đến tầng 17

- Tòa V6: Xây trát xong; ốp lát đạt 25%; bắt đầu triển khai lăn sơn trong nhà

- Tòa V7: Đã đổ bê tông sàn T12; Xây tường bao đến tầng 2

- Tòa V8: Đã đổ bê tông sàn Tầng 10

Dưới đây là một số hình ảnh toàn cảnh dự án nhìn từ trên cao: