Lễ mở bán dự án River Silk City - Sông Xanh

Hai Phát Land | 02/08/2020

Lễ mở bán dự án River Silk City - Sông Xanh

Thời gian: 08h30 | Chủ nhật, ngày 02 tháng 08 năm 2020

Địa điểm: Khách sạn Tiến Lộc Palace Khu TMDV 4, QL1A, Thanh Châu, Phú Lý, Hà Nam