Cơ hội và may mắn (11/11/2014)

Xã hội hiện đại là xã hội của sự cạnh tranh, cơ hội luôn cùng tồn tại

Sàn Hải Phát trao phần thưởng cho nhân viên xuất sắc quý III/2014 (06/11/2014)  

 Trong tháng 10 và Quý III/2014, với sự nỗ lực vượt bậc của mình nhằm