Lọc kết quả theo

Khu vực

Tất cả

Tất cả Quận/ huyện

Lựa chọn khu vực 

Tìm thấy 3 dự án
Cập nhật ngày: 2/3/2017
Tiến độ: Bàn giao Quý I/2017
Diện tích: Từ 50 m2 đến 60 m2
Giá từ
vnđ
Cập nhật ngày: 2/3/2017
Tiến độ: Quý I/2017: Hoàn thiện móng
Diện tích: Từ m2 đến m2
Giá từ
vnđ
Cập nhật ngày: 28/3/2017