Bea Sky - Mở bán quỹ căn có tầm view đẹp nhất dự á

Hải Phát Land | 28/11/2020

Thời gian: 09h00 | Chủ Nhật | Ngày 29/11/2020

Địa điểm: Dự án Bea Sky , đại lộ Chu Văn An, Hoàng Mai, Hà Nội.